OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE TAKSÓWKI OSOBOWEJ

Data publikacji: 29 września 2023

W dniu 18 maja 2023r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Nysie wprowadzająca obowiązek stosowania jednolitych oznaczeń taksówek, którymi wykonywany jest przewóz osób na terenie gminy Nysa.

Zgodnie z treścią uchwały, pojazd będący taksówką powinien posiadać widoczne dodatkowe oznaczenie zewnętrzne, zawierające herb miasta Nysa, numer boczny, napis Nysa, hologram z logo miasta Nysa i numerem seryjnym, umieszczone symetrycznie na przednich prawych i lewych drzwiach pojazdu, w centralnej ich części.

Wzór oznaczenia stanowi załącznik do uchwały. Oznaczenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nysie

Jednocześnie, powyższą uchwałą wprowadzono również obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych przez właścicieli taksówek, wykonujących przewóz osób taksówkami, jak również na ich pasażerach.

Wzór oznaczenia stanowi załącznik do uchwały. Oznaczenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nysie

Jednocześnie, powyższą uchwałą wprowadzono również obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych przez właścicieli taksówek, wykonujących przewóz osób taksówkami, jak również na ich pasażerach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Nysie, pod numerem telefonu 774080603
w godzinach pracy Urzędu.