Zarządzenie nr 1400/2022 Burmistrza Nysy z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 6 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 1400/2022 Burmistrza Nysy z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy, na rok 2022.

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie