[FN/FP/1] OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW (ZNIESIONA Z DNIEM 01.01.2024)

Data publikacji: 2 stycznia 2024

Zniesienie od dnia 1 stycznia 2024 roku opłaty od posiadania psów

Rada Miejska w Nysie w dniu 29 września 2023 roku podjęła uchwałę nr LXXX/1143/23, na podstawie której na terenie Gminy Nysa została zniesiona opłata od posiadania psów. Tym samym z dniem 1 stycznia 2024 roku traci moc uchwała nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów.

W związku z powyższym prosimy naszych mieszkańców o niedokonywanie dalszych wpłat z tego tytułu.

 

Z uchwałą nr LXXX/1143/23 można się zapoznać pod linkiem:

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2023/2971/akt.pdf

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Kontakt
Wydział Finansowy, pok.13 (parter), tel. 77 4080543