Zarządzenie nr 1398/2022 Burmistrza Nysy z dnia 01 kwietnia 2022 roku

Data publikacji: 4 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1398/2022 Burmistrza Nysy z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022.