Plac zabaw w Skorochowie międzypokoleniowym miejscem spotkań dzieci i dorosłych

Data publikacji: 15 lutego 2023

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: Plac zabaw w Skorochowie międzypokoleniowym miejscem spotkań dzieci i dorosłych

Na podstawie UCHWAŁY NR XIII/205/22 Rady Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior
i Gór z dnia 28.03.2022 r. w sprawie oceny operacji: Plac zabaw w Skorochowie międzypokoleniowym miejscem spotkań dzieci i dorosłych, objętej wnioskiem nr II/3/22 złożonym przez Gminę Nysa w ramach naboru nr II/2022 ogłoszonego przez LGD w dniu 03.01.2022 r. na wnioski dotyczące przedsięwzięcia 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań, mieszczącego się w zakresie określonym przepisami § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia, operacja została wybrana do dofinansowania.

Po zakończeniu oceny przez Radę LGD, wniosek wraz z całą dokumentacją został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, gdzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podlega dalszemu procedowaniu.

W dniu 15 lutego 2023 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00915-6935-UM0811510/22

Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie międzypokoleniowego miejsca spotkań dzieci i dorosłych – placu zabaw w Skorochowie

Opis:

Operacja polega na utworzeniu międzypokoleniowego miejsca spotkań dzieci i dorosłych w celu poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu – placu zabaw w Skorochowie. Zakres operacji będzie obejmował wykonanie:

– obiektów małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci, stojak na rowery, budki dla ptaków, regulamin placu.

– montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci (skład zestawu: zjeżdżalnia, zestaw huśtawek, bujaki, karuzela mała, zjeżdżalnia z piaskownicą).

W efekcie realizacji operacji powstanie miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej –  plac zabaw położony na działce o powierzchni 0,4584 ha jako jeden z jej elementów.
Powierzchnia bezpieczna urządzeń zabawowych  wynosić będzie 182,65 m2.

Efekt: nowy obiekt infrastruktury – 1 szt., powierzchnia działki pod zabudowę – 182,65 m2

Okres realizacji: 2022 – 2023

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.