Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich

Data publikacji: 6 czerwca 2019

Projekt „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich
 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000119 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice

 

Projekt partnerski:

 Miasto Jesenik – Partner Wiodący
Partnerzy: Gmina Nysa, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie, Dom kultury w Jeseniku

 Tytuł projektu: Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich

Programu INTERREG VA Republika Czeska-Polska

Oś priorytetowa 11.4 Współpraca instytucji i społeczności

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie trwałej transgranicznej sieci kooperacyjnej zrzeszającej samorządy Jesenika i Nysy oraz aktywnie działające formalne i nieformalne grupy w ramach wsparcia aktywności obywatelskiej.

Główne działania projektu:

– utworzenie transgranicznej sieci kooperacyjnej w postaci Centrum Działań Wspólnych

–  stworzenie transgranicznej Mediateki w ramach oddziału CDW w Nysie

– zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Nysie stanowiącego zaplecze dla CDW

– przeprowadzenie transgranicznych giełd kooperacyjnych w Nysie i Jeseniku

– opracowanie kalendarza wspólnych działań kulturalno-społecznych w ramach działalności Centrum na lata 2018-2021

Wartość projektu:

Wartość całkowita:  876 532,50 EUR
Dofinansowanie: 745 052,62 EUR
Gmina Nysa: 267 742,20 EUR
Dofinansowanie: 227 580,87 EUR