[FN/FP/10] ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPŁATY

Data publikacji: 19 stycznia 2021

Opis procedury

  • Aby otrzymać zaświadczenie o dokonaniu wpłaty należy złożyć wniosek
  • Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł

Płatność
Wymaganą opłatę skarbową  można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy ING BŚ O/Opole nr
18  1050  1504  1000  0022  8890  6809

Podstawa prawna

  • art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
  • § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt
Wydział Finansowy, pok. 13 – (parter), tel. 774080557 lub 774080543

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Wydawanie zaświadczeń

Załączniki

[FN/FP/10/A] Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty
33 KB