[PP/4] ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data publikacji: 26 stycznia 2022

Opis procedury:
Aby uzyskać zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:
– informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer arkusza mapy),
– określenie obecnego sposobu użytkowania obiektu/ lokalu,
– określenie zamierzonego sposobu użytkowania obiektu/ lokalu,
– określenie celu wydania zaświadczenia,
– kopię mapy z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w obiekcie wielokondygnacyjnym należy wskazać konkretną kondygnację.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 222, tel. 77 4080572)

Podstawa prawna:

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.).

Termin odpowiedzi:

do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– kopia mapy z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.

Opłaty:

opłata skarbowa 17 zł.

Uwagi:

W razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.