[PP/4] ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data publikacji: 11 lipca 2019

Opis procedury:
aby uzyskać zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:
– informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),
– określenie obecnego sposobu użytkowania lokalu,
– określenie zamierzonego sposobu użytkowania,
– kopię mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w obiekcie wielokondygnacyjnym należy wskazać konkretną kondygnację.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 222, tel. 77 4080572)

Podstawa prawna:

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, ze zmianami) oraz art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, ze zmianami).

Termin odpowiedzi:

do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania.

Opłaty:

opłata skarbowa 17zł.

Uwagi:

w razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Druk A - zaświadczenie o zgodności z mpzp
595 KB