Zarządzenie nr 548/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 28 lutego 2020

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 548/2020 Burmistrza Nysy z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

Załączniki

Zarządzenie Nr 548/2020
598 KB