Zarządzenie 1359/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 2 marca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1359/2022 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022.