[PS/LK/1] WNIOSEK O NAJEM LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NYSA

Data publikacji: 24 lipca 2019

Opis procedury
Aby wniosek o najem, zamianę, dołączenie pomieszczeń lub uzyskanie tytułu prawnego do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa został rozpatrzony, należy złożyć go osobiście w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej:

• wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 2. Dane o warunkach mieszkaniowych w miejscu stałego i czasowego zameldowania oraz w miejscu faktycznego pobytu bez zameldowania osób zgłoszonych wraz z wnioskodawcą do wspólnego zamieszkiwania w przyszłym lokalu, potwierdzone przez administratora lub właściciela budynku.
 3. Osoby dotychczas zamieszkujące wraz z wnioskodawcą.
 4. Stan płatności za zajmowany lokal.
 5. Aktualne poświadczenie zameldowania wszystkich osób w zajmowanym lokalu.
 6. Uzasadnienie wniosku.

• do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy, wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 2. Dowody osobiste osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.


Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej, Komórka ds. Lokalowych pokój 125 (I piętro), tel. 77 4080559.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa (z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015 – 2020 (z późniejszymi zmianami). 

Termin odpowiedzi:
2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma można odwołać się do Burmistrza Nysy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Aktualne zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 3. Dowody osobiste osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Opłaty:

Bez opłat

Załączniki

[PS/LK/1/A] wniosek o najem lokalu mieszkalnego.
609 KB
[PS/LK/1/B] zaświadczenie o dochodach.
62 KB
Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r.
1 MB
Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r.
472 KB
Deklaracja o wysokości dochodów.
68 KB
Oświadczenie o stanie majątkowym.
42 KB