Zarządzenie nr 521/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 5 lutego 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia Burmistrza Nysy nr 521/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie