Zarządzenie nr 506/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 15 stycznia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 506/2020 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2020 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

Załączniki

zarządzenie nr 506_2020 Burmistrza Nysy
425 KB