Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie

Data publikacji: 11 grudnia 2019

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie

Cel: Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W efekcie realizacji operacji powstanie nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,2 km.

Opis:

Dofinansowanie uzyskano na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie. Zakres prac obejmuje roboty drogowe i budowę kanalizacji deszczowej. Oświetlenie tego odcinka wykonano w ramach wcześniejszego etapu. Długość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 200 m, szerokość – 3,5 m.   Zadanie to jest kolejnym etapem inwestycji, której  realizację rozpoczęto w 2013 roku i stanowi wydłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdno-rowerowego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazowej z kolorystycznym rozróżnieniem ciągu pieszego (szary) i rowerowego (czerwony).

Okres realizacji: 2017r.

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.